Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 11 de novembre de 2010

LABORATORI DE CIENCIES: FEM OLIVES AMB SOSA

Al capítol 6 del llibre "El Regne d'Albaríssia" que es diu Aigua i olives la colla arriba a Bèlgida on mengen unes olives molt bones i el cambrer els explica com es preparem i com s'adoben. Com que al llibre està prou ben explicat... ja tenim faena per al laboratori de ciencies.

El que primer hen fet es collir olives (3kg) del camp d'una alumna que ens ha donat permís. (com podeu vore en les fotos).

Després el mestre ha fet la part "perillosa" que es mesclar-les amb aigua amb sosa.
Es perillosa per que et pots cremar i quedar-te cego. Ho hem llegit a la Wikipedia.

Els alumnes hem preparat els recipients i els ingredients per a adobar-les la setmana que ve, que es quan s'ha de fer.

Podeu llegir-lo tot en la copia de la fulla del llibre (escanejat) que hi ha baix.


"-Tasteu la salmorra -va dir Casimir.

-Ja 1'he tastada -va contestar Blanca-. Está

bonísima, especialment les olives.

-Són olives de sosa -aclarí el cambrer.

-Qué vol dir aixó d'olives de sosa? -preguntà Puig.

-Es posen les olives en una barreja d'aigua i sosa cáustica porquè perden 1'amargor: dues unces de sosa per tres quilos d'olives i aigua fins a cobrir-les. Es tenen així vint-i-quatre hores, reme­nant-les de tant en tant. En acabat, es canvia l'ai­gua cada cert temps..., moltes vegades durant cinc o sis dies; i ja estan bones per adobar -les explicà Casimir.

-1 com s'adoben? -s'hi interessà Martí-, por­qué mira que estaven ones!

-Aixó que vos ho explique el cambrer -digué Casimir.

-Encara que jo no les adobe, doncs aixó ho fa ma mare, vos ho explicaré amb molt de gust - s'oferí aquest-. Fa falta aigua i sal, herbes aromá­tiques, com ara pebrella i sajolida, unes llimes tallades, i fulles de llimoner per tapar les olives per damunt. Tot aixó, es posa dins duna garrafa de vidre... 1 si voleu que duren, vull dir, que no es facen blanetes massa prompte, hi heu d'afegir una miqueta de vinagre...

A Jamal, que no li havia passat per alt aixó de la sajolida, començava a bullir-li el cervell. Peró el cambrer, que havia pres la paraula i el protagonis­me, encara no havia acabat"